Συστήματα Ηλιοθερμίας

Τα συστήματα ηλιοθερμίας βασίζονται σε συσκευές που μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια μέσω ηλιακών συλλεκτών. Όλοι μας οι ηλιακοί συλλέκτες με κατάλληλη εγκατάσταση θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν ως και 30% της καταναλώμενης ενέργειας για τη θέρμανση του χώρου και του νερού αλλά και για τη ψύξη. Πλέον η ηλιακή ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για κλιματισμό.

Πιο συγκεκριμένα τα ηλιοθερμικά συστήματα χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες:

  • Ηλιοθερμικά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού
  • Ηλιοθερμικά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού και θέρμανσης χώρων.
  • Ηλιοθερμικά συστήματα κλιματισμού
  • Ηλιοθερμικά συστήματα ανοιχτών κολυμβητικών δεξαμενών.

Ο συνδυασμός του ηλιακού μας θερμοσίφωνα με άλλες διατάξεις ή η εγκατάσταση στο χώρο μας ηλιακών συλλεκτών με λέβητες που τροφοδοτούνται με βιοκαύσιμο θα φέρουν πολύ μεγαλύτερη εξοικονόμηση.

Στις χώρες του εξωτερικού με πολύ λιγότερη ηλιοφάνεια εκμεταλλεύονται τέτοιου είδους εφαρμογές κι έχουν δει σημαντική εξοικονόμηση ,αλλά κι όσοι το έχουν εφαρμόσει στις Νότιες Χώρες ακόμα περισσότερο (Ελλάδα,Ισπανία,Ιταλία).

Βιοκαύσιμα

Η αύξηση των τιμών στα συμβατικά καύσιμα(πετρέλαιο, ξύλο κ.ο.κ.) αλλά και η αυξανόμενη εκπομπή ρύπων CO2 στην ατμόσφαιρα μας έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη τεχνολογιών για την εκμετάλλευση ήπιων μορφών ενέργειας όπως η βιομάζα.

Τι είναι όμως η βιομάζα; Σύμφωνα με τον Ν.3468/2006, ΦΕΚ. Α’ 129 ,αρθ.2 , παρ. 7,8 η βιομάζα είναι βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων ,αποβλήτων και καταλοίπων που προέρχονται από τις γεωργικές ,συμπεριλαμβανομένων φυτικών και ζωικών ουσιών ,τις δασοκομικές και τις συναφείς βιομηχανικές δραστηριότητες ,καθώς και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα βιομηχανικών αποβλήτων και αστικών λυμάτων και απορριμάτων.

Τα βιοκαύσιμα διαχωρίζονται σε δυο κατηγορίες:

  1. Τα στερεά βιοκαύσιμα (δασική ξυλεία, Άχυρα, πριονίδια, περικάρπια ξηρών καρπών κ.ό.κ.)
  2. Υγρά βιοκαύσιμα: Φυτικά έλαια,βιοαλκοόλη,βιοντίζελ
  3. αέρια βιοκαύσιμα: Αναερόβια ζύμωση για την παραγωγή βιοαερίου ,θερμοχημική μετατροπή κ.ο.κ.

Τα πιο διαδεδομένα είναι τα στερεά βιοκαύσιμα και πιο πολύ η πελέτα(pellets). Υπάρχουν ειδικές εστίες καύσης βιοκαυσίμου με αυτόματη τροφοδοσία αλλά και αυτόματη απομάκρυνση της τέφρας για να μην υπάρχει η ταλαιπωρία της συνεχιζόμενης απομάκρυνσης από εμάς.

Εστίες καύσης όπως σόμπες που καλύπτουν μέχρι 110 τ.μ. ενιαίου χώρου ως και λέβητες που τοποθετούνται παράλληλα με τον λέβητα πετρελαίου ή αποκλειστικά μόνος του. 1 L πετρελαίου θέρμανσης έχει θερμογόνο δύναμη 8200 kcal και κοστίζει τώρα περίπου 0,95€/l αντίστοιχα 1 kg pellet έχει θερμογόνο δύναμη 4500 kcal και η τιμή της αγοράς (για μικρές ποσότητες) είναι περίπου 0,25€ /kg.

Συμπέρασμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ!!!

Επενδύστε στη θέρμανση του χώρου σας με βιομάζα και δε θα χάσετε,αυτό είναι το μόνο σίγουρο!!