DIMKAT - PV System Installers

Προτάσεις Θέρμανσης χώρου και νερού οικονομικά

Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

ΚΑΤΣΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
«DIMKAT ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε»

Η πολιτική της επιχείρησης μας έχει ως πρωταρχικό στόχο την εμπορία και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών.

Στόχοι μας είναι:

  • Το σύνολο των προϊόντων μας, να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών μας, καλύπτοντας όλες τις σχετικές κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις.
  • Η μέγιστη ικανοποίηση των αναγκών και απαιτήσεων του πελάτη, έγκαιρα με ακρίβεια και συνέπεια και με το μικρότερο δυνατό κόστος.
  • Η συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης στην αγορά, αλλά και του συνόλου των αποτελεσμάτων αυτής.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η επιχείρηση «ΚΑΤΣΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

  • Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕN ISO 9001:2008, το οποίο εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης που επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας παρακολουθείται, συντηρείται και βελτιώνεται μέσα από προγράμματα επιθεωρήσεων, αξιολογήσεων και ανασκοπήσεων.
  • Παρέχει επαρκείς πόρους για την διαχείριση της ποιότητας: τεχνογνωσία, κατάλληλο εξοπλισμό, εκπαιδευμένο και ικανό προσωπικό.
  • Καθιερώνει στόχους ποιότητας, η υλοποίηση των οποίων ανασκοπείται και αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Παράλληλα γίνονται συστηματικές μετρήσεις και αξιολογούνται οι κρίσιμες παράμετροι και διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια του προσωπικού και η καταλληλότητα των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.
  • Η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης και του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αποτελεί δέσμευση της Διοίκησης αυτής και βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή και συμπαράσταση όλων των εργαζομένων σε αυτήν.

Τα έργα της εταιρείας μας