DIMKAT - PV System Installers

Προτάσεις Θέρμανσης χώρου και νερού οικονομικά

Συντήρηση Φωτοβολταϊκων

Τι περιλαμβανει η συντηρηση Φωτοβολταϊκων;

Η συντήρηση των Φ/Β πάρκων χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Την απομακρυσμένη επιτήρηση και αξιολόγηση μέσω συστημάτων και ειδικών προγραμμάτων τηλεμετρίας, καθώς και την συντήρηση του εξοπλισμού στον χώρο της εγκατάστασης.

Απομακρυσμένη Συντήρηση

Για την απομακρυσμένη συντήρηση εγκαθίσταται στο πάρκο σας, εάν δεν υπάρχει ήδη, σύστημα τηλεμετρίας, το οποίο αποστέλλει καθημερινά και σε πραγματικό χρόνο πάνω από 500 παραμέτρους λειτουργίας. Το προσωπικό και οι συνεργάτες της Dimkat επεξεργάζονται τα στατιστικά δεδομένα και με τη χρήση προγραμμάτων τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence) παρέχουν στον πελάτη αναφορές παραγόμενης ισχύος, καθώς και αναφορές εύρυθμης λειτουργίας του πάρκου. Επιπλέον, μέσω διαγνωστικών ελέγχων γίνεται δυνατός ο εντοπισμός τυχόν σφαλμάτων, τα οποία κατόπιν συνεννόησης επισκευάζονται από τα συνεργεία της Dimkat. Τηλεμετρία με χρήση Sunny PortalΠαράλληλα, η εταιρία μας έχοντας υλοποιήσει πολλές δεκάδες εγκαταστάσεων και επιτηρώντας ακόμα περισσότερες είναι σε θέση να διαθέτει βάση δεδομένων με την καθημερινή παραγωγή φωτοβολταϊκών συστημάτων και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή της Στερεάς. Έτσι προσφέρει την καινοτόμα υπηρεσία συγκριτικού ελέγχου εγκαταστάσεων που αφορά την αντιπαραβολή και αναφορά αποκλίσεων μεταξύ γειτονικών συστημάτων ώστε να υπάρχει ένα ρεαλιστικό μέτρο σύγκρισης και αναφοράς. Με τη μέθοδο αυτή, η οποία επικροτείται σε αρκετές επιστημονικές δημοσιεύσεις του Εργαστηρίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, εφαρμόζεται μέσω εργορύθμων που ελέγχουν καθημερινά στατιστικά μέτρα όπως τα Mean, Median, variance, Covariance μεταξύ δίωρων δειγμάτων. Τέλος σημαντικές αποκλείσεις αποτελούν άμεσο δείγμα διαταραχής της ομαλής λειτουργίας ενώ μικρότερες αλλά μακροχρόνια παρατηρήσιμες καταδεικνύουν προβλήματα της εγκατάστασης όπως λάθη στην αρχική μελέτη και εγκατάσταση, μείωση απόδοσης εξοπλισμού, ανάγκη καθαρισμού, εμφάνιση hotspot ή φαινομένου PID στις φωτοβολταϊκές κυψέλες.

Συντήρηση στον χώρο της εγακτάστασης

Παράλληλα με την απομακρυσμένη επιτήρηση, η Dimkat μέσω των πιστοποιημένων συνεργείων της προσφέρει υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου και συντήρησης της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης. Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου και συντήρησης βασίζονται στους ακόλουθους6 άξονες.

  • Οπτικός Έλεγχος: Πρόκειται για την διαδικασία κατά την οποία τα συνεργεία ελέγχουν το σύνολο της εγκατάστασης για εμφανείς ζημιές. Γίνεται έλεγχος τον Φ/Β στοιχείων των βάσεων και γενικότερα όλων των εξαρτημάτων, στα οποία μπορεί να έχουν προκληθεί ζημιές.
  • ilektrologikow-elegxosΗλεκτρολογικός Έλεγχος: Ο ηλεκτρολογικός έλεγχος είναι πολύ σημαντικός, καθώς μην ξεχνάμε πως πρόκειται για μία ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Τα συνεργεία μας ελέγχουν τα Φ/Β στοιχεία και τις στοιχειοσειρές, μετρούν τις τάσεις που δημιουργούνται, ενώ ελέγχουν και τις κρουστικές υπερτάσεις, με ειδικά μετρητικά εργαλεία όπως το Tri Ka (για μέτρηση της τάσης ανοιχτού κυκλώματος, βραχυκύκλωσης, τάση και φορτίο MPP, προσδιορισμό χαρακτηριστικής καμπύλης V-I) και το Tri Sen (για μέτρηση προσπίπτουσας ακτινοβολίας, θερμοκρασίας και προσανατολισμού ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η απόδοση) του οίκου TRITEC Group, . Έπειτα, γίνεται έλεγχος των καλωδιώσεων, των ηλεκτρικών πινάκων και της γείωσης με χρήση εργαλείων τεχνολογίας ελέγχου δικτύου όπως το Metrel Eurotest 61557. Παράλληλα, ελέγχονται οι αυτοματισμοί (plc, αισθητήρες, scada κλπ.) και οι Επικοινωνίες (gsm, δορυφορικά, GPRS κλπ.) και στη συνέχεια ελέγχεται το DC Sting Box, ο υποσταθμός Μ/Τ αν διατίθεται, αλλά και το σύστημα ασφαλείας της εγκατάστασης. Τέλος, με χρήση οργάνων όπως το Lem Memobox 808 πραγματοποιείται έλεγχος της ποιότητας του δικτύου.
  • Μηχανολογικός Έλεγχος: Κατά την διάρκεια του Μηχανολογικού ελέγχου, γίνεται παχυμέτρηση των βάσεων των Φ/Β panel και γενικότερος έλεγχος για τυχών φθορών. Εάν υπάρχουν κινούμενα μέρη, ελέγχονται διεξοδικά, ενώ σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο γίνεται και λίπανση σε αυτά. Ταυτόχρονα, γίνεται έλεγχος των συσφίξεων και όλων των μηχανικών μερών και στο τέλος, με χρήση ειδικού αντισκωριακού υλικού, ψεκάζονται όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα.
  • Αντικατάσταση Αναλωσίμων: Αν είναι απαραίτητο γίνεται αντικατάσταση ελαττωματικών ή φθαρμένων αναλωσίμων, όπως είναι το διακοπτικό υλικό, οι ασφάλειες, οι λάμπες, οι μπαταρίες, καθώς και ότι χρειάζεται για το σύστημα πυρόσβεσης και το σύστημα ασφαλείας.
  • thermografikos-elegxosΘερμογραφικός Έλεγχος: Με χρήση ειδικών θερμοκαμερών όπως αυτών της Flir (Flir One) γίνεται έλεγχος για το φαινόμενο Hot-spot, γνωστό και ως φαινόμενο θερμών κηλίδων, το οποίο δημιουργείται όταν ένα ή περισσότερα στοιχεία συνδεδεμένα σε σειρά παράγουν λιγότερα από τα υπόλοιπα εξαιτίας διαφόρων λόγων. Επιπλέον, ελέγχεται το φαινόμενο PID (Potential Induced Degradation), το οποίο δημιουργείται από την διαφορά δυναμικού μεταξύ των Φ/Β κυψελών και του πλαισίου της Φ/Β μονάδας και έχει ως αποτέλεσμα κάποια ηλεκτρόνια να οδηγούνται στην γη μέσω της γείωσης του πλαισίου, αποφέροντας μείωση απόδοσης έως 30%. Συγκεκριμένα, βάση των ανωτέρω, ελέγχονται εξονυχιστικά όλα τα panel της εγκατάστασης ώστε να εντοπιστούν περιπτώσεις μείωσης της απόδοσης καθώς και οι αιτίες που το προκάλεσαν (μερική σκίαση, ελλιπής καθαρισμός, σφάλμα υλικού). Τέλος, με την χρήση της θερμοκάμερας γίνεται έλεγχος και επιθεώρηση των κινητήρων, των tracker, των μετασχηματιστών, όπως και των καλωδίων και των πινάκων. Έτσι με το πέρας του ελέγχου εκδίδεται από την εταιρία συνοπτικό τεχνικό δελτίο όπου βεβαιώνονται τα όποια ευρήματα και γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις αναφορικά με την διαφαινόμενη κατάσταση του εγκατεστημένου εξοπλισμού.
  • Καθαρισμός: Με απιονισμένο ή αφαλατωμένο νερό, το οποίο έχει προθερμανθεί, και χρήση ειδικών λεπτόινων βουρτσών γίνεται καθαρισμός των Φ/Β panel από σκόνη, λάσπη, περιττώματα πουλιών, γύρη και άλατα. Ο μη επαρκής καθαρισμός, σύμφωνα με έρευνα του 2011 από την επιστημονική ομάδα των Sulaiman-Razali, μπορεί να μειώσει έως και 18% την απόδοση του Φ/Β, καθώς και να δημιουργήσει ένα φιλμ βρωμιάς, προκαλώντας μη αναστρέψιμες ζημιές. Ακόμα, στα πλαίσια της συντήρησης γίνεται και αποψίλωση της περιοχής για πρόληψη πυρκαγιών, αλλά και για ευκολότερη πρόσβαση στον χώρο της εγκατάστασης.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για οικονομική προσφαρά για τη συντήρηση του Φωτοβολταϊκού σας πάρκου, επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο της "Dimkat Κατασκευαστική" στα 801 700 7797 και 22620 31476, ή μέσω email στο info@dimkat.com