Συστήματα Ασφαλείας

Στις εποχές που ζούμε η ανάγκη αίσθησης ασφάλειας μας οδηγεί στο να επιλέγουμε διάφορους τρόπους ώστε να προστατεύουμε πρώτα απ’όλα τους ίδιους τους εαυτούς μας αλλά και τη περιουσία μας.

Η εταιρία μας αναγνωρίζοντας αυτήν την επιτακτική ανάγκη προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στα συστήματα ασφαλείας όντας αδειοδοτημένη για την εγκατάσταση και παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από την Ελληνική Αστυνομία.

Η πολυετής εμπειρία μας μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι δεν παίζει ρόλο η ποσότητα στην εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας αλλά ο τρόπος εγκατάστασης. Τέτοιου είδους συστήματα είναι είτε ο συναγερμός είτε οι κάμερες παρακολούθησης. Αυτά τα δυο μπορούν φυσικά να συνδυαστούν.

Η DIMKAT όπως και σε όλες τις εγκαταστάσεις της ,και εδώ χρησιμοποιεί υλικά των πιο αξιόπιστων εταιρειών. Αρχικά γίνεται επιτόπια επίσκεψη στο χώρο σας και βλέποντας τις ανάγκες που απαιτούνται για την ασφαλή φύλαξη του σας προτείνουμε αναλυτικά τι πρέπει να εφαρμοστεί. Παρατίθεται αναλυτική μελέτη και προσφορά για την εγκατάσταση. Εν συνεχεία ,αν δεν υπάρχουν καλωδιώσεις από την αρχική ηλεκτρολογική εγκατάσταση ,γίνεται όδευση των καλωδίων με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι ορατές (για αισθητικούς λόγους στις οικίες) και να μην συνυπάρχουν με καλώδια ισχύος ώστε να δημιουργούν αλλοιώσεις του σήματος(βιομηχανίες).τοποθετούνται RADAR, Παγίδες σε πόρτες –παράθυρα, ανιχνευτές θραύσης όπου απαιτείται, διατάξεις που δημιουργούν ομπρέλες προστασίας περιμετρικά της εγκατάστασης ,κάμερες και κέντρα ελέγχου όπου κι όπως υποδεικνύει η μελέτη.

Τέλος υπάρχει η δυνατότητα τηλεμετρικού ελέγχου της εγκατάστασης σας με
α)την αποστολή sms στο κινητό σας σε περίπτωση που χτυπάει ο συναγερμός σας
b) Την οπτική παρακολούθηση της εγκατάστασης σας είτε μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε μέσω smart phone.

Φυσικά όλα αυτά κατόπιν συνεννόησης και με βάση τις επιθυμίες του πελάτη .

Όλα αυτά τα συστήματα μπορούν να λειτουργήσουν συνδυαστικά κι εφαρμόζονται σε οικίες, βιομηχανίες, επαγγελματικούς χώρους(καταστήματα ,καφετέριες κ.ο.κ.) και φυσικά σε φ/β εγκαταστάσεις.

Πυρανίχνευση

Σε συνδυασμός με την πυρασφάλεια του χώρου εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Η διαχρονική ενασχόληση της εταιρείας μας με τη μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας, το εξειδικευμένο και συνεχώς μετεκπαιδευόμενο προσωπικό καθώς και η συνεργασία μας με τους μεγαλύτερους οίκους συστημάτων πυρασφάλειας επιτρέπει την υλοποίηση συστημάτων όποιας κλίμακας και εφαρμογής.

Τηλεμετρία

Μέσω των web-based τηλεμετρικών συστημάτων που προσφέρει η DIMKAT ο πελάτης-επενδυτής έχει τη δυνατότητα άμεση επίβλεψης της φωτοβολταϊκής επένδυσης. Η παρακολούθηση της παραγωγής, των απωλιών, των χρηματοροών κ.τ.λ. γίνεται σε πραγματικό χρόνο.

Μέσω του Κέντρου Ελέγχου & Τηλεμετρίας (ΚΕΤ) που λειτουργεί στα γραφεία μας ελέγχουμε επισταμένα τα δεδομένα των συμβεβλημένων εγκαταστάσεων (στέγες & πάρκα) ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη λειτουργία του σε μέγιστους ρυθμούς παραγωγικότητας και κατ’ επέκταση η καλύτερη απόδοση της επένδυσης σας.

Ο έλεγχος της ροής των δεδομένων δεν περιορίζεται μόνο στη σύγκριση με τα θεωρητικά αποτελέσματα της εγκατάστασης σας (που προκύπτουν από μοντελοποίηση και προσομοίωση) αλλά βρίσκεται συνεχώς σε παράλληλη αντιπαράθεση με τα δεδομένα των υπόλοιπων εγκαταστάσεων που βρίσκονται υπό την επιτήρηση μας.