Ενέργεια, οποτεδήποτε, οπουδήποτε. Έτσι θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει το αυτόνομο Φ/Β σύστημα. Τέτοιου είδους συστήματα δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα στη χώρα μας καθώς αναφέρονται σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ηλεκτροδότηση από το δίκτυο της Δ.Ε.Η., παρ’ όλα αυτά όμως πολλοί καταναλωτές οδηγούνται σε τέτοιες λύσεις για να απαλλαχτούν από το βραχνά του «φουσκωμένου» λογαριασμού.

Πολλές είναι οι περιπτώσεις όπου οι φ/β γεννήτριες συνδυάζονται με Η/Ζ ή μικρές ανεμογεννήτριες για την πλήρη αυτονόμηση από το δίκτυο της Δ.Ε.Η. Γεγονός είναι ότι οι περισσότερες εφαρμογές συναντιούνται σε απομακρυσμένες περιοχές (π.χ. εξοχικές κατοικίες) ή κινούμενα μέσα , όπως τροχοβίλες.

Το αυτόνομο φ/β σύστημα εκτός από τις φ/β γεννήτριες και τους αντιστροφείς , εμπεριέχει και τους αντίστοιχους ηλεκτρικούς συσσωρευτές και ρυθμιστές φόρτισης.

Μια συμφέρουσα λύση ,χωρίς καμία γραφειοκρατία (αιτήσεις, δικαιολογητικά κ.ο.κ.) για την απαλλαγή σας από το λογαριασμό της Δ.Ε.Η. αλλά και να αποκτήσετε ηλεκτρική ενέργεια σε όποιο σημείο κι αν βρίσκεστε.

Η εταιρία μας έχει στο ενεργητικό της ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις κι είναι οποιαδήποτε στιγμή στη διάθεσή σας.