Η ανάπτυξη του οικιακού Φ/Β συστήματος μπήκε στη ζωή μας ύστερα από τη δημιουργία του «Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης ΦΒ συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις» του ΥΠΕΚΑ. Ένα πρόγραμμα το οποίο θα διαρκέσει ως την 31η Δεκεμβρίου του 2019.

 • Η μέγιστη επιτρεπόμενη εγκατεστημένη ισχύς στην Ηπειρωτική Ελλάδα ,τα διασυνδεδεμένα Νησιά και την Κρήτη είναι τα 10 kWp.
 • Για τα λοιπά μη διασυνδεδεμένα Νησιά είναι 5 kWp

Το οικιακό Φ/Β σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί κυρίως σε ταράτσα(δώμα) και στέγη (σκεπή) ,αλλά και σε γκαράζ ,βοηθητικούς χώρους κ.ο.κ. ύστερα από ειδική άδεια.

Βασικά Πλεονεκτήματα

 • Γρήγορη κι άμεση απόσβεση
 • 25 χρόνια εγγυημένο εισόδημα
 • Ετήσιο εισόδημα ως 8500€
 • Αύξηση της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου σας
 • Συνεισφορά στην προστασία του περιβάλλοντος με μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων CO2

Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος τηρούνται συγκεκριμένες διαδικασίες όπως επιβάλλουν οι τεχνικές οδηγίες του ISO 9001:2008. Μετά το ενδιαφέρον του μελλοντικού επενδυτή πραγματοποιείται επιτόπια επίσκεψη στο χώρο εγκατάστασης για την απαραίτητη συλλογή πληροφοριών. Στη συνέχεια οι έμπειροι μηχανικοί της εταιρείας μας, μελετούν τα διαθέσιμα στοιχεία και σχεδιάζουν τη λύση με τη μέγιστη απόδοση για το σπίτι σας. Σας παρέχουμε δωρεάν την οικονομοτεχνική μελέτη που περιλαμβάνει το σχέδιο της εγκατάστασης, τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί καθώς και την απόδοση του συστήματος.

Η εταιρία μας συνεργάζεται με όλες τις Ελληνικές τράπεζες και μπορεί να σας προτείνει τον καλύτερο τρόπο χρηματοδότησης.

Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία σύνταξης του φακέλου και οτιδήποτε χρειάζεται για την κατάθεση του στη Δ.Ε.Η.

Δικαιολογητικά:

ΓΙΑ ΔΕΗ

 1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 2. Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.
 3. Πολεοδομική άδεια .
 4. Αποδεικτικό δικαιώματος χρήσης του χώρου εγκατάστασης, κατά περίπτωση, ως ακολούθως:
  1. για εγκατάσταση του συστήματος σε ιδιόκτητο χώρο από τον κύριο του χώρου αυτού: Τίτλος κυριότητας (αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης και πιστοποιητικού μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο).
  2. για εγκατάσταση του συστήματος σε ιδιόκτητο χώρο από άλλον, πλην του ιδιοκτήτη, κύριο οριζόντιας ιδιοκτησίας στο ίδιο κτίριο: Τίτλος κυριότητας ως ανωτέρω και έγγραφη συμφωνία του κυρίου του χώρου εγκατάστασης για την παραχώρησή του σε άλλο κύριο οριζόντιας ιδιοκτησίας του ιδίου κτιρίου, με ιδία ευθύνη των υπογραφόντων.
  3. για εγκατάσταση του συστήματος σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο είτε από το σύνολο των κυρίων οριζοντίων ιδιοκτησιών του κτιρίου, είτε από έναν εκ των κυρίων οριζοντίων ιδιοκτησιών, μετά από παραχώρηση του χώρου αυτού:
  4. Πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης ή έγγραφη συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου με ευθύνη του διαχειριστή ή του κυρίου οριζόντιας ιδιοκτησίας που θα εγκαταστήσει το σύστημα, αντίστοιχα

ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

 1. Εκκαθαριστικό σημείωμα για τα τελευταία δύο οικονομικά έτη.
 2. Ε9 ή ΕΤΑΚ

Το εκπαιδευμένο και έμπειρο τεχνικό προσωπικό εγκαθιστούν το ΦΒ σύστημα στην οικία σας κάνοντας τις κατάλληλες δοκιμές για την μέγιστη απόδοση του.
Σε 3-4 μέρες η διαδικασία εγκατάστασης ολοκληρώνεται.

Συντήρηση

Η εταιρία μας κατά την αρχική συμφωνία για την εγκατάσταση του φβ συστήματος είναι υποχρεωμένη να σας προτείνει την συντήρηση του συστήματος για το χρόνο που επιθυμείτε.

Τηλεμετρία

Δυνατότητα παρακολούθησης της ορθής λειτουργίας κι απόδοσης του ΦΒ συστήματος σε όποιο μέρος του κόσμου κι αν είστε.