1. Διασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία και η υψηλή παραγωγικότητα της εγκατάστασης μέσω της άμεσης διάγνωσης και του εντοπισμού τυχούσας βλάβης ή δυσλειτουργίας.
 2. Μειώνεται η πιθανότητα πρόκλησης ατυχημάτων με αποτέλεσμα να προστατεύεται η σωματική ακεραιότητα και η ανθρώπινη ζωή (από κινδύνους όπως π.χ. η ηλεκτροπληξία λόγω ασυνέχειας ισοδυναμικού βρόχου).
 3. Επιβραδύνεται η διαδικασία φθοράς/γήρανσης του εξοπλισμού. (Σε ορισμένες περιπτώσεις πρόκειται για μη αναστρέψιμη διαδικασία, με συνέπεια μόνιμη απώλεια κερδών και υψηλό κόστος αποκατάστασης.)
 4. Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύουν οι εγγυήσεις του εξοπλισμού.
 5. Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να αποζημειωθείτε από τον ασφαλιστικό σας φορέα, σε περιπτώσεις αξίωσης αποζημιώσεων για ασφαλιζόμενα γεγονότα (π.χ. κλοπές, φυσικές καταστροφές, μηχανολογικές βλάβες).
 6. Το μακροχρόνιο όφελος από τη συντήρηση είναι μεγαλύτερο από το κόστος της.
 7. Μειώνεται στο ελάχιστο ο χρόνος ενασχόλησής σας με την εγκατάσταση.
 8. Αυξάνεται η μεταπωλητική αξία της εγκατάστασης, σε περίπτωση παρουσίας συμβολαίων συντήρησης από πιστοποιημένη εταιρία.
 9. Το 80% των βλαβών που εμφανίζονται οφείλονται είτε στην πλήρη απουσία συντήρησης, είτε στην κακή συντήρηση.
 10. Προβλέπεται από το νόμο (άρθρο 5, ΦΕΚ 470) με σκοπό την ασφάλεια και την αξιοπιστία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Ηλεκτρολογικός Έλεγχος

 • Φωτοβολταϊκών στοιχείων
 • Στοιχειοσειρών
 • Ηλεκτρικών πινάκων
 • Inverter
 • Καλωδιώσεων
 • Γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας
 • Υποσταθμών Μ.Τ.
 • Συστημάτων ασφαλείας και επιτήρησης

Καθημερινός έλεγχος παραγόμενης ισχύος

 • 24/7 παρακολούθηση και τηλεφ. υποστήριξη
 • Ημερήσιες αναφορές παραγόμενης ισχύος
 • Έγκαιρη διάγνωση σφαλμάτων

Μηχανολογικός έλεγχος

 • Λίπανση τυχόν κινούμενων μερών
 • Έλεγχος συσφίξεων
 • Έλεγχος βάσεων στήριξης για τυχόν φθορές

Αντικατάσταση αναλωσίμων

 • Πυροσβεστικά μέσα
 • Ασφάλειες
 • Διακoπτικό υλικό
 • Λαμπτήρες
 • Μπαταρίες συναγερμού κτλ.

 • Αναλαμβάνουμε τον καθημερινό απομακρυσμένο έλεγχο της εγκατάστασης, μέσω της τηλεμετρίας του σταθμού σε 24ωρη βάση. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προηγμένο λογισμικό που μας δίνει την δυνατότητα να παρακολουθούμε το σύνολο των εγκαταστάσεων σε ενιαίο περιβάλλον και να λαμβάνουμε τα σήματα ελέγχου/σφαλμάτων στο μικρότερο δυνατόν χρονικό διάστημα.
 • Επιπλέον, διαθέτουμε 24/7 τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης, στελεχωμένη από μηχανικούς που είναι σε θέση είτε να δώσουν άμεσα λύση, είτε να δρομολογήσουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να αποκατασταθεί το πιθανό πρόβλημα, στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.

Hot - Spot

To φαινόμενο των θερμών κηλίδων (hot-spot) οφείλεται στην ύπαρξη ενός ή περισσοτέρων Φ/Β στοιχείων που παράγουν χαμηλότερο ρεύμα (λόγω σκίασης, αστοχίας υλικού, αντίθετης πολικότητας κτλ.) σε σχέση με τα υπόλοιπα στοιχεία που είναι συνδεδεμένα σε σειρά.

PID (Potential-Induced Degradation)

Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στη διαφορά δυναμικού μεταξύ των Φ/Β κυψελών και του πλαισίου των Φ/Β μονάδων. Λόγω αυτής της διαφοράς μπορεί να απελευθερωθούν ηλεκτρόνια από τη Φ/Β κυψέλη προς τη γη, μέσω του γειωμένου Φ/Β πλαισίου. Το φαινόμενο PID μειώνει σταδιακά την απόδοση του Φ/Β πλαισίου μέχρι και 30%.

Επίσης, άλλα σφάλματα που μπορούν να συμβούν σε μια Φ/Β εγκατάσταση αποφεύγονται μέσω των παρακάτω προληπτικών ελέγχων με χρήση θερμοκάμερας:

Επιθεώρηση κινητήρων για φωτοβολταϊκούς σταθμούς με ιχνηλάτες (trackers)

Επιθεώρηση μετασχηματιστών

Επιθεώρηση καλωδίων & ηλεκτρολογικών πινάκων

Πρόκειται για μια υπηρεσία που είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της Φ/Β σας εγκατάστασης. Η τακτική χλοοκοψία διασφαλίζει αυξημένη παθητική πυρασφάλεια, εύκολη προσβασιμότητα, αποφυγή ανεπιθύμητων φωτοσκιάσεων, ενώ αναδεικνύει την εγκατάστασή σας ως μια απόλυτα προσεγμένη επένδυση. Προσφέρουμε 1 ή 2 χλοοκοψίες το χρόνο, σε χρονικές περιόδους όπου παρατηρείται αυξημένη φυτοφυία (άνοιξη και φθινόπωρο). Τέλος, σας δίνουμε τη δυνατότητα να μεταφέρετε τις προγραμματισμένες ημερομηνίες, εάν το επιθυμείτε.