ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η Εταιρία μας εξειδικεύεται στις διαδικασίες συντήρησης έργων ΑΠΕ, κατέχοντας εμπειρία πλέον των δέκα ετών. Διασφαλίζεται η αδιάληπτη λειτουργία της εγκατάστασης, μέσω του άμεσου εντοπισμού των δυσλειτουργιών. Με αυτόν τον τρόπο επιβραδύνεται η φθορά και η γήρανση του εξοπλισμού. Οι εργασίες συντήρησης αυτή δεν αποτελεί για εμάς μια τυπική διαδικασία, καθώς πέρα από τη διατήρηση του εξοπλισμού σε καλή κατάσταση, προσβλέπουμε και στη βελτιστοποίηση της απόδοσης του κάθε έργου. Ο έλεγχος της παραγωγικότητας, η διάγνωση των δυσλειτουργιών και η συνεχής επίβλεψη της τηλεμετρίας των έργων, μας επιτρέπει να κάνουμε τεχνικές επεμβάσεις ώστε να αναβαθμίζεται η ποιότητα και να αυξάνεται η απόδοση του έργου. Το μακροχρόνιο όφελος από τη συντήρηση είναι μεγαλύτερο από το κόστος της.

  • Γιατί συντήρηση;
  • Τακτικοί Έλεγχοι
  • Θερμογραφικοί Έλεγχοι
  • Χλοοκοψία

• Διασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία και η υψηλή παραγωγικότητα της εγκατάστασης μέσω της άμεσης διάγνωσης και του εντοπισμού τυχούσας βλάβης ή δυσλειτουργίας.
• Μειώνεται η πιθανότητα πρόκλησης ατυχημάτων με αποτέλεσμα να προστατεύεται η σωματική ακεραιότητα και η ανθρώπινη ζωή (από κινδύνους όπως π.χ. η ηλεκτροπληξία λόγω ασυνέχειας ισοδυναμικού βρόχου).
• Επιβραδύνεται η διαδικασία φθοράς/γήρανσης του εξοπλισμού. (Σε ορισμένες περιπτώσεις πρόκειται για μη αναστρέψιμη διαδικασία, με συνέπεια μόνιμη απώλεια κερδών και υψηλό κόστος αποκατάστασης.)
• Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύουν οι εγγυήσεις του εξοπλισμού.
• Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να αποζημειωθείτε από τον ασφαλιστικό σας φορέα, σε περιπτώσεις αξίωσης αποζημιώσεων για ασφαλιζόμενα γεγονότα (π.χ. κλοπές, φυσικές καταστροφές, μηχανολογικές βλάβες).
• Το μακροχρόνιο όφελος από τη συντήρηση είναι μεγαλύτερο από το κόστος της.
• Μειώνεται στο ελάχιστο ο χρόνος ενασχόλησής σας με την εγκατάσταση.
• Αυξάνεται η μεταπωλητική αξία της εγκατάστασης, σε περίπτωση παρουσίας συμβολαίων συντήρησης από πιστοποιημένη εταιρία.
• Το 80% των βλαβών που εμφανίζονται οφείλονται είτε στην πλήρη απουσία συντήρησης, είτε στην κακή συντήρηση.
• Προβλέπεται από το νόμο (άρθρο 5, ΦΕΚ 470) με σκοπό την ασφάλεια και την αξιοπιστία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Ηλεκτρολογικός
Έλεγχος

Καθημερινός έλεγχος παραγόμενης ισχύος

Αντικατάσταση
αναλωσίμων

Μηχανολογικός
έλεγχος

Hot
Spot

To φαινόμενο των θερμών κηλίδων (hot-spot) οφείλεται στην ύπαρξη ενός ή περισσοτέρων Φ/Β στοιχείων που παράγουν χαμηλότερο ρεύμα (λόγω σκίασης, αστοχίας υλικού, αντίθετης πολικότητας κτλ.) σε σχέση με τα υπόλοιπα στοιχεία που είναι συνδεδεμένα σε σειρά.

PID
(Potential-Induced Degradation)

Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στη διαφορά δυναμικού μεταξύ των Φ/Β κυψελών και του πλαισίου των Φ/Β μονάδων. Λόγω αυτής της διαφοράς μπορεί να απελευθερωθούν ηλεκτρόνια από τη Φ/Β κυψέλη προς τη γη, μέσω του γειωμένου Φ/Β πλαισίου. Το φαινόμενο PID μειώνει σταδιακά την απόδοση του Φ/Β πλαισίου μέχρι και 30%.

Επίσης, άλλα σφάλματα που μπορούν να συμβούν σε μια Φ/Β εγκατάσταση αποφεύγονται μέσω των παρακάτω προληπτικών ελέγχων με χρήση θερμοκάμερας:

Πρόκειται για μια υπηρεσία που είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της Φ/Β σας εγκατάστασης. Η τακτική χλοοκοψία διασφαλίζει αυξημένη παθητική πυρασφάλεια, εύκολη προσβασιμότητα, αποφυγή ανεπιθύμητων φωτοσκιάσεων, ενώ αναδεικνύει την εγκατάστασή σας ως μια απόλυτα προσεγμένη επένδυση. Προσφέρουμε 1 ή 2 χλοοκοψίες το χρόνο, σε χρονικές περιόδους όπου παρατηρείται αυξημένη φυτοφυία (άνοιξη και φθινόπωρο). Τέλος, σας δίνουμε τη δυνατότητα να μεταφέρετε τις προγραμματισμένες ημερομηνίες, εάν το επιθυμείτε.