ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Στο σημερινό ταχέως μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, η έννοια της συνεργασίας αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο ανάπτυξης για τους οργανισμούς ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικοί και να πετύχουν. Για την τόνωση της δημιουργικότητας στο χώρο εργασίας, το τμήμα του HR διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο αναδεικνύοντας ταλέντα και ευκαιρίες ανάπτυξης που βελτιώνουν τη θέση της εταιρείας στο χώρο που δραστηριοποιείται.

 

Ο ρόλος του HR, ως στρατηγικής σημασίας συνεργάτης για την ανάπτυξη της εταιρείας μας ενισχύει και ενθαρρύνει τη συνεργασία, προωθεί ευκαιρίες μάθησης και ανάπτυξης, αναγνωρίζει και επιβραβεύει τα επιτεύγματα συναδέλφων και δημιουργεί κλίμα αξιοποίησης του πλήρους δυναμικού της ανθρώπινης δημιουργίας και καινοτομίας.
Αν θέλετε κι εσείς να ενταχθείτε στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας μας μπορείτε να μας στείλετε το βιογραφικό σας για μία από τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Ηλεκτρολόγος εγκατάστασης

Ηλεκτρολόγος μηχανικός

Γραμματειακή Υποστήριξη

Υπεύθυνος Κατασκευών