ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Γραμματειακή Υποστήριξη

Η DIMKAT Construction  ελληνική εταιρεία ανάληψης και υλοποίησης Ενεργειακών, Τηλεπικοινωνιακών & Ηλεκτρομηχανολογικών έργων που δραστηριοποιείται για περισσότερα από 11 χρόνια στον κλάδο της, ενδιαφέρεται να προσλάβει άμεσα Γραμματειακή υποστήριξη για τα γραφεία της στη Μεταμόρφωση

Γενικά Καθήκοντα
Η θέση αναφέρεται στο Γενικό Διευθυντή με τις εξής αρμοδιότητες:

 • Υποδοχή και εξυπηρέτηση επισκεπτών
 • Υποδοχή και διευθέτηση τηλεφωνικών γραμμών
 • Διαχείριση και διεκπεραίωση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
 • Διαχείριση αποστολών και αλληλογραφίας εσωτερικού – εξωτερικού
 • Οργάνωση ταξιδιών και διεκπεραίωση έκδοσης συναφών εγγράφων
 • Υποστήριξη τμήματος πωλήσεων και τμήματος customerservice

 

Δεξιότητες:

 • Οργάνωση και προγραμματισμός
 • Ευχέρεια στη χρήση γραπτού και προφορικού λόγου
 • Δεξιότητες επικοινωνίας και άνεση στις διαπροσωπικές σχέσεις
 • Ικανότητα εκτέλεσης πολλαπλών καθηκόντων ταυτόχρονα και απόδοσης σε συνθήκες πίεσης
 • Επαγγελματική εμφάνιση

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απόφοιτη σχολής Γραμματέων – Διοίκησης – Θεωρητικών Επιστημών
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Άριστηγνώση εφαρμογών MS Office (Word, Excel, Microsoft Outlook) και Internet
 • Γνώση διαχείρισης CRMκαι ERP θα θεωρηθεί σημαντικό προσόν

Παροχές

Προνόμια εργασίας:

 • Ασφάλιση
 • Bonus
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης

Σχέση εργασίας

 • Full time

Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση [email protected]

Δήλωση ενδιαφέροντος