ΠΟΙΟΙ ΕIΜΑΣΤΕ

DIMKAT
Construction

Η DIMKAT Construction εδρεύει στην Ελλάδα και εξειδικεύεται στην υλοποίηση φωτοβολταικών έργων. Βασικό χαρακτηριστικό της εταιρείας μας είναι η προώθηση της καινοτομίας και της αειφόρου ανάπτυξης, δηλαδή η οικονομική ανάπτυξη που σχεδιάζεται και υλοποιείται λαμβάνοντας υπ’ όψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Επίσης, η Εταιρία μας δραστηριοποιείται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών με έργα μεσαίας και μεγάλης κλίμακας στην εγκατάσταση και συντήρηση δικτύων κινητής και σταθερής τηλεφωνίας καθώς και οπτικών ινών αλλά και ηλεκτρομηχανολογικών έργων και ψηφιακών συστημάτων, βιομηχανικής κλίμακας.

0

MW

Εγκατεστημένη Ισχύς

0

MW

Υπό Κατασκευή

0

MW

Προς Ανάπτυξη

0

Tons per year

CO2 EMISSION REDUCTION

AΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Φωτοβολταϊκά
Συστήματα

Από το 2008 η Ελλάδα σαν χώρα με τον μεγαλύτερο δείκτη ηλιοφάνειας σε όλη την Ε.Ε δέχεται την καινοτομία των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Έτσι και η ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ ακολουθώντας την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της χώρας, επένδυσε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Συγκεκριμένα, εξειδικεύεται στην μελέτη και πραγματοποίηση τόσο φωτοβολταϊκών πάρκων, όσο και αιολικών. Επίσης, η εταιρεία μας με τα έργα που έχει ήδη κατασκευάσει αυξάνει συνεχώς το δείκτη μείωσης εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα. Η αειφόρος ανάπτυξη είναι εδώ και εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς. Γι’ αυτόν τον λόγο η εταιρεία μας είναι πάντα σε ετοιμότητα να ακολουθήσει. Με έμπειρους μηχανικούς, άρτια εκπαιδευμένα συνεργεία και με εξελιγμένα μηχανήματα, τηρώντας όλους τους κανόνες ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξιά της.

AΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Υπηρεσίες
Συντήρησης

Η DIMKAT Construction εδρεύει στην Ελλάδα και εξειδικεύεται στην υλοποίηση φωτοβολταικών έργων. Βασικό χαρακτηριστικό της εταιρείας μας είναι η προώθηση της καινοτομίας και της αειφόρου ανάπτυξης, δηλαδή η οικονομική ανάπτυξη που σχεδιάζεται και υλοποιείται λαμβάνοντας υπ’ όψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Επίσης, η Εταιρία μας δραστηριοποιείται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών με έργα μεσαίας και μεγάλης κλίμακας στην εγκατάσταση και συντήρηση δικτύων κινητής και σταθερής τηλεφωνίας καθώς και οπτικών ινών αλλά και ηλεκτρομηχανολογικών έργων και ψηφιακών συστημάτων, βιομηχανικής κλίμακας.

AΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Net
metering

Τα συστήματα συμψηφισμού (Net Metering) αποτελούν μοναδική ευκαιρία τόσο για κατοικίες όσο και για επαγγελματικούς χώρους, ώστε να μειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα. Η εταιρία μας εξειδικεύεται στη μελέτη και εγκατάσταση «φωτοβολταϊκών σε στέγες», κατέχοντας εμπειρία πλέον των δέκα ετών. Η συνέπεια και η ακρίβεια των έμπειρων τεχνικών μας, αποτελούν εγγύηση για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεών μας. Ο διαρκής έλεγχος και η συντήρηση τους εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα της επένδυσης τόσο του νοικοκυριού όσο και της επιχείρησης που το επιλέγει.

Έργα

Στην Κεντρική Ελλάδα, πιο συγκεκριμένα σε Βόλο, Θήβα, Λειβαδιά, Ελάτεια, αλλά και στην Πελοπόννησο, εντοπίζεται το μεγαλύτερο μέρος της εγκατεστημένης ισχύς της Εταιρίας μας. Επίσης, υπάρχει ένας μεγάλος όγκος ανεπτυγμένων έργων και έργων προς υλοποίηση.