Η DIMKAT ολοκλήρωσε φωτοβολταϊκό net metering 999.54 kWp στα Οινόφυτα

Η εταιρεία DIMKAT πρόσφατα ανέλαβε και ολοκλήρωσε το Φωτοβολταϊκό (Φ/Β) έργο τύπου net metering για λογαριασμό της εταιρείας Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ, με συνολική μέγιστη ισχύ 999.54 kWp, στη θέση Ντάμπασι της βιομηχανικής περιοχής Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας.

Συγκεκριμένα η εταιρεία ανέλαβε υπηρεσίες σχεδιασμού και μελέτης, προμηθειών του απαραίτητου εξοπλισμού για την κατασκευή, εργασιών εγκατάστασης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού ενεργειακού συμψηφισμού επί των στεγών του εργοστασίου.

 

Στο έργο τοποθετήθηκαν 1.851 ΦΒ πλαίσια μονοκρυσταλλικού πυριτίου LR5-72HBD από την LONGI με ισχύ 540 Wp έκαστο. Το έργο αναμένεται να παράξει 1600000kwh ανά έτος. H εταιρεία LONGI είναι μια από τις μεγαλύτερες και πιο καινοτόμες εταιρείες κατασκευής ΦΒ πλαισίων.

Οι αντιστροφείς που χρησιμοποιήθηκαν είναι της εταιρείας Huawei η οποία κατατάσσεται στις πρώτες εταιρείες σε πωλήσεις Inverter με πιστοποιημένους συνεργάτες στην Ελλάδα με άμεση ανταπόκριση σε τεχνική υποστήριξη.

Το σύστημα έδρασης των ΦΒ πλαισίων επί βιομηχανικής στέγης που χρησιμοποιήθηκε προήλθε από την εταιρεία EUROPA. Η συγκεκριμένη βάση κατασκευάζεται από υψηλής ανθεκτικότητας κράμα αλουμινίου προσφέροντας στιβαρότητα και αντοχή στο χρόνο.

Η εταιρεία μας προχώρησε σε σχεδιασμό και αναλυτική μελέτη για την επιλογή του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού προς ελαχιστοποίηση των απωλειών και ταυτόχρονα εξασφάλισε την παροχή της βέλτιστης οικονομοτεχνικής λύσης τηρώντας όλα τα εθνικά και διεθνή πρότυπα απαιτήσεων για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

O σχεδιασμός του έργου έγινε με κριτήριο το σεβασμό στο περιβάλλον τηρώντας τις Εθνικές νομοθεσίες σχετικά με τα μέτρα προστασίας και τους κανόνες που ισχύουν ειδικά στο χώρο του έργου και την εργασία σε ύψος. Οι εργαζόμενοι ακολούθησαν όλες τις οδηγίες και τα μέτρα ατομικής προστασίας, έλαβαν εκπαίδευση με την εκκίνηση του έργου για τις απαιτήσεις που παρουσιάζει και τέθηκε επικεφαλής τεχνικός ασφαλείας με ανάλογη εμπειρία.

Η εταιρεία μας παρέχει εγγύηση καλής εκτέλεσης του φωτοβολταϊκού σταθμού σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου. Η συνεργασία μεταξύ των εταιρειών ήταν άψογη διασφαλίζοντας την επιτυχία της καλής εκτέλεσης.