ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Ηλεκτρολόγος εγκατάστασης

H DIMKAT Construction εταιρεία ανάληψης και υλοποίησης Ενεργειακών, Τηλεπικοινωνιακών & Ηλεκτρομηχανολογικών έργων που δραστηριοποιείται για περισσότερα από 11 χρόνια στον κλάδο της, ενδιαφέρεται να προσλάβει άμεσα ειδικότητα Ηλεκτρολόγο Μηχανικό

Γενικά Καθήκοντα:

Η θέση αναφέρεται σε ηλεκτρολόγο και αφορά φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, βιομηχανικές εγκαταστάσεις καθώς και γνώση από συστήματα ασφαλείας.

Αρμοδιότητες:

 • Προετοιμασία, σχεδιασμός, κοστολόγηση και υποστήριξη των έργων
 • Παρακολούθηση τεχνικών μελετών και προϋπολογισμών έργων
 • Έλεγχος των προτάσεων-μελετών που συντάσσονται από τα μέλη της ομάδας ανάπτυξης πωλήσεων
 • Ανάλυση και ερμηνεία στατιστικών ενεργειακών στοιχείων από διάφορες  εγκαταστάσεις
 • Επικοινωνία με αρμόδιους για τα έργα (φορείς, πελάτες και συνεργάτες)
 • Παρακολούθηση και εξυπηρέτηση υφιστάμενων συμβολαίων
 • Ενημέρωση για την νομοθεσία πάνω σε ενεργειακά θέματα

Απαραίτητα Προσόντα

 • Δίπλωμα ηλεκτρολόγου
 • Δίπλωμα οδήγησης

Δεξιότητες

 • Οργάνωση, μεθοδικότητα & προσαρμοστικότητα
 • Υπευθυνότητα και επαγγελματισμός
 • Ομαδικότητα & αποτελεσματική συνεργασία για την επίτευξη των στόχων
 • Δεξιότητες σχεδιασμού και διαχείρισης χρόνου
 • Εργατικότητα, συνέπεια.

 Προνόμια εργασίας:

 • Ασφάλιση
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης

Σχέση εργασίας

 • Full time

Δήλωση ενδιαφέροντος