ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Ηλεκτρολόγος μηχανικός

Η DIMKAT Construction εταιρεία ανάληψης και υλοποίησης Ενεργειακών, Τηλεπικοινωνιακών & Ηλεκτρομηχανολογικών έργων που δραστηριοποιείται για περισσότερα από 11 χρόνια στον κλάδο της, ενδιαφέρεται να προσλάβει άμεσα ειδικότητα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού στη Μεταμόρφωση.

Στην εταιρεία μας θα έχετε την ευκαιρία να εργαστείτε στον τομέα της ενέργειας και ειδικά φωτοβολατϊκών σταθμών με την ομάδα του έργου στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συμμετέχοντας στην ανάπτυξη έργων υψηλής ποιότητας.

Περιγραφή θέσης
Η θέση αναφέρεται στον Τεχνικό Διευθυντή και αφορά στη διαχείριση των έργων σε φωτοβολταϊκά συστήματα. Θα είστε μέλος της ομάδας έμπειρων μηχανικών, θα συμμετέχετε στη διαχείριση των έργων, την επίβλεψη και τον σχεδιασμό ηλεκτρολογικών μελετών, κοστολόγηση και σύνταξη προσφορών. Θα είστε υπεύθυνοι για τα τεχνικά θέματα που σχετίζονται με το σχεδιασμό- εγκατάσταση και σύνδεση στο δίκτυο..

Αρμοδιότητες

 • Υποστήριξη στην ομάδα κατασκευών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων με σχετικές προτάσεις επίλυσης προβλημάτων
 • Επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, Δήμος) σχετικά με ζητήματα που σχετίζονται με τη σύνδεση του έργου και τη θέση σε λειτουργία
 • Επικοινωνία με συνεργάτες σχετικά με ζητήματα που σχετίζονται με την ολοκλήρωση του έργου
 • Διαχείριση έργου (project management)
 • Παρακολούθηση της προόδου κατασκευής του έργου και υποστήριξη επίλυσης θεμάτων πεδίου
 • Aναθεωρήσεις συμβάσεων, μελέτες, σχεδίαση με σκοπό την υποβολή προσφορών
 • Συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις του έργου  σύμφωνα με την ισχύοθσα νομοθεσία
 • Σχεδιασμός του έργου και σύνταξη ΒΟΜ
 • Σύνταξη χρονοδιαγραμμάτων και έλεγχος κόστους
 • Πλήρης σχεδιασμός φ/β έργων
 • Σύνταξη κατασκευαστικών σχεδίων και as build

Απαραίτητα Προσόντα

 • Δίπλωμα ή Πτυχίο
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (επιθυμητή)
 • Γνώσεις Αutocad
 • Ανάγνωση ηλεκτρολογικού σχεδίου
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις (επιθυμητή)
 • Επιθυμητή γνώση σε συστήματα ασφαλείας
 • Εντοπισμός και επιδιόρθωση ηλεκτρομηχανολογικών βλαβών
 • Ικανότητα αυτόνομης εργασίας
 • Εργασιακή εμπειρία 3 – 5 έτη
 • Δίπλωμα οδήγησης

 

Δεξιότητες

 • Οργάνωση, ευελιξία, μεθοδικότητα & προσαρμοστικότητα
 • Υπευθυνότητα και επαγγελματισμός
 • Ικανότητα για ανεξάρτητη λήψη απόφασης
 • Αποτελεσματικότητα και δυνατότητα αυτόνομης ολοκλήρωσης της εργασίας
 • Ομαδικότητα & αποτελεσματική συνεργασία για την επίτευξη των στόχων
 • Δεξιότητες σχεδιασμού και διαχείρισης χρόνου
 • Εργατικότητα, συνέπεια.
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης.

Στην DIMKAT θα έχετε τη δυνατότητα συμμετοχής σε ένα περιβάλλον συνεργασίας και ομαδικότητας, κοινής ανάπτυξης και ενθάρρυνσης των πρωτοβουλιών. Επίσης η συμμετοχή σε μία ομάδα μηχανικών που συνεργάζεται με μεγάλες εταιρείες ενέργειας και εκτός Ελλάδας σας δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστείτε έργα με υψηλό επίπεδο προδιαγραφών.

Σχέση εργασίας

Full time

Δήλωση ενδιαφέροντος